Mogelijke wijzigingen in de tariefbeschikking per 1 maart

In het technisch overleg bij de NZa zijn de onderstaande mogelijke wijzigingen in de tariefbeschikking afgesproken die naar alle waarschijnlijkheid in zullen gaan op 1 maart 2017. De NZa zal hier nog een definitief besluit over nemen daarom informeren wij u alvast onder voorbehoud daarvan. Binnenkort zal de NZa een nieuwe tariefbeschikking tandheelkundige zorg en tandtechniek in eigen beheer afgeven waarin deze mogelijke wijzigingen zijn opgenomen. Zodra hier meer over bekend is en de NZa de nieuwe tariefbeschikking heeft afgegeven, zullen wij u nader informeren. Voor de tekst en toelichting op deze prestaties verwijzen wij naar deze binnenkort te verschijnen beschikking.

  1. De correctie op de vergeten indexatie van U05, U35, 0001, 0011 en 0021. De indexatie zal iets hoger zijn om de vergeten indexatie over de eerste twee maanden van 2017 te compenseren.
  2. R80 moet minimaal 2 maanden voorafgaand aan het plaatsen van de kroon (R24) plaatsvinden, anders is het niet declarabel.
  3. G10 kan gedeclareerd worden bij R24 mits er minimaal sprake is van het maken van twee kronen. Bij één kroon is deze prestatie dan niet meer declarabel.
  4. Bij P03 wordt de * verwijderd.
  5. In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J) wordt de zin “Het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien” verwijderd bij de prestaties J06, J15, J16, J17 en J18.
  6. J44 is niet declarabel in combinatie met J20, J21, J22, J27 en J33. De kosten van een healingabutment zijn onderdeel van J33. J44 als opbouw voor kroon-en brugwerk is echter op een andere dag wel declarabel en de kosten ervan ook.
  7. Bij E60 en R29 wordt * toegevoegd. Bij E60 zijn dan de kosten van bijvoorbeeld MTA declarabel. Bij R29 wordt het tarief iets verlaagd maar de materiaalkosten van de confectiekroon zijn dan apart declarabel.