Mondzorg weer terug in de basisverzekering?

Albert Feilzer, hoogleraar algemene tandheelkunde bij ACTA, liet gisteren bij Editie NL weten zich zorgen te maken over de hoge mondzorgkosten in Nederland. Feilzer stelt dat door de hoge kosten mensen wegblijven bij de tandarts. Dit geldt met name voor mensen met een lager inkomen.

Cijfers van Zorgverzekering Informatie Centrum tonen aan dat van de Nederlanders die maandelijks minder dan 1600 euro verdienen, 21 procent de tandarts vermijdt omdat ze een bezoek te duur vinden. Van de mensen die 3500 euro of meer per maand verdienen gaat 93 procent wel naar de tandarts.

Van kwaad naar erger

Het vermijden van de tandarts is echter geen goed idee volgens Feilzer. Achterstallig onderhoud van het gebit kan op de lange termijn namelijk leiden tot hogere mondzorgkosten. "Als het gebit uiteindelijk volledig hersteld moet worden, ben je al snel duizenden euro’s kwijt. Dat is voor veel mensen onbetaalbaar. Daarbij verzekert de verzekering geen zinkende schepen. Mensen met een slecht gebit, die door de hoge kosten niet naar de tandarts gaan, krijgen een keuringsformulier en worden vervolgens niet aangenomen”, vertelt Feilzer. “Goede mondzorg is in Nederland daarom alleen toegankelijk voor de rijken.”

Kosten tandarts terug in de basisverzekering

Feilzer wil dat een behandeling bij de tandarts, net als bij de gewone arts, onder de basisverzekering valt. “Wij zijn een schatrijk land en kunnen prima de hele mondzorg in de basisverzekering zetten. Dat is niet het probleem. Je moet het alleen politiek willen”. Maar volgens Feilzer is de tandheelkunde, in vergelijk met de Nederlandse gezondheidszorg, niet goed geregeld en laat de politiek Nederland in de kou zitten. In een reactie laat het Ministerie van Volksgezondheid weten dat het plan van Feilzer zou leiden tot een forse toename van uitgaven. De politieke wil is er dus duidelijk niet.

De nadruk moet liggen op preventie

Wij juichen het toe dat decaan Albert Feilzer van ACTA zo nadrukkelijk in de media-aandacht vraagt voor de problemen die spelen in de mondzorg, nu de Kamer in debat gaat met de minister over de voorgenomen AMvB taakherschikking. Wel moeten wij de boodschap van de media enigszins nuanceren. 

Mondzorg is verhoudingsgewijs niet goedkoper of duurder dan andere vormen van medische zorg. Gemiddeld wordt 300 euro per jaar uitgegeven aan mondzorg. Om hoge kosten door verwaarlozing te vermijden is het zaak dat het gebit regelmatig wordt gecontroleerd door vakkundige zorgverleners en goed wordt onderhouden. De ANT pleit daarom voor een vergoeding in het basispakket voor alle patiënten, waarbij de nadruk moet liggen op preventie en een beperkt aantal essentiële  handelingen.