Monitor mondzorg draagt niet bij aan positief beeld tandartsen

Gisteren is de Monitor mondzorg 2018 gepubliceerd, waarin de NZa de ontwikkelingen in de mondzorg van 2013 tot en met 2016 in kaart heeft gebracht.

De monitor, die gebaseerd is op de gegevens van zorgverzekeraars, kijkt onder andere naar de tarief- en omzetontwikkeling, de effecten van recente beleidswijzigingen en de verschillen tussen aanbieders van mondzorg. 

Eerder dit jaar bracht de NZa in haar ‘Rapportage Signalen Zorgfraude 2017’ naar buiten dat er meer meldingen in de mondzorg zijn. De ANT heeft de NZa hier toen schriftelijk op aangesproken vanwege het ongegronde negatieve beeld dat dit bericht schetste van de  mondzorgverleners. 

De NZa heeft met de uitgave van de Monitor mondzorg 2018, op basis van de reactie van de ANT, getracht de berichtgeving te nuanceren. De NZa geeft ditmaal wel aan dat de monitor geen onderzoek doet naar de oorzaak van trends die mogelijk de gegevens in perspectief  kunnen plaatsen.

Monitor schetst scheef beeld

Toch is deze nuancering nog niet voldoende volgens de ANT. Een onderzoek uitgevoerd op alleen gegevens van de zorgverzekeraars en zonder het meenemen van de economische context blijft een onvolledig beeld geven van de mondzorgsector. Het gekozen basisjaar heeft statistisch gezien een grote invloed op de uitkomst. Dat de patiënt gemiddeld meer uitgeeft aan mondzorg kan vele oorzaken hebben zoals onder andere een toegenomen consumentenvertrouwen, inhalen van uitgestelde vraag, koopkrachtontwikkeling en positief reageren op de tariefsdalingen van de afgelopen jaren.

De ANT gaat wel op verzoek van de NZa in gesprek over de doorontwikkeling van de bekostigingsstructuur maar heeft de duidelijke boodschap afgegeven dat vanuit de cijfers van de monitor geen enkele onderbouwing of noodzaak bestaat om tot drastische aanpassingen van het huidige tariefstelsel te komen.

Bekijk hier de Monitor mondzorg 2018.