Motie van de leden Raemakers en van den Berg

De kamerleden Rens Raemakers (D66) en Joba van Den Berg (CDA) hebben een motie ingediend, waarover op 8 oktober 2019 wordt gestemd.

De kamerleden verzoeken de regering een aparte landelijke campagne te starten over het belang van goede mondzorg voor kinderen en het feit dat tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed uit de basisverzekering.

Veel ouders blijken hier namelijk niet van op de hoogte.

Directe aanleiding tot deze motie is de brandbrief van de ANT aan de minister over het onderwerp. Hierin verzocht de ANT de minister om verzekeraars op te dragen om ouders en verzorgers van kinderen die de tandarts niet bezoeken rechtstreeks aan te schrijven. De motie zoals deze nu wordt voorgesteld juicht de ANT toe, maar wij blijven erop wijzen dat direct aanschrijven een meetbaar resultaat oplevert. Bovendien is het effect groot, zoals de pilot van DSW in Schiedam heeft aangetoond.

In Dentz 5 leest u meer over de achtergronden van dit onderwerp.

De brandbrief kunt u hier lezen.