Naast ACTA plaatst nu ook het Radboud umc Nijmegen kanttekingen bij de AMvB taakherschikking

Eind vorig jaar liet het ACTA al weten dat taakherschikking slecht is voor patiëntveiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. In navolging hierop heeft nu ook het Radboud umc Nijmegen een brief gestuurd waarin enkele kanttekeningen bij de AMvB taakherschikking worden geplaatst.

In de brief richten Dr. Niek Opdam (universitair hoofddocent), professor dr. Marie-Charlotte Huysmans (hoogleraar Cariologie & Endodontologie)  en professor dr. Hugo de Bruyn (afdelingshoofd van de afdeling Tandheelkunde), hun bezwaren vooral tegen het zelfstandig behandelen van primaire caviteiten door de mondhygiënist.

Ze melden dat preventieve, non-operatieve behandeling van cariës steeds belangrijker is geworden in de afgelopen jaren. Hoewel je hierdoor zou verwachten dat dit pleit voor meer zelfstandige bevoegdheid voor de mondhygiënist, is dit echter niet het geval. Volgens de schrijvers van de brief is  bij de uitbreiding van  de deskundigheid het accent eenzijdig op het technische aspect van boren en vullen gelegd  en hebben de opleidingen mondzorgkunde onvoldoende  geanticipeerd op  zaken als dieet, lifestyle en fluoridetoepassingen.  De kennisachterstand in  cariologie en preventie uit zich momenteel in onvoldoende kennis van diagnostiek, risico inschatting en indicatiestelling en dit zal in de praktijk gaan leiden tot overbehandeling.

De opstellers pleiten voor een gemeenschappelijk onderwijsprogramma voor mondzorgkunde en tandheelkunde op het gebied van het cariologie-onderwijs met een gedeeld bachelor-programma en dezelfde docenten.. Ze geven aan dat een verdieping van het cariologie-onderwijs aan de opleidingen mondzorgkunde en een bijscholingstraject voor geregistreerd-mondhygiënisten zou moeten plaatsvinden voordat met het experiment gestart kan worden.  Wat de opstellers verzuimen te vermelden is dat het instroomniveau mondzorgkunde minimaal vwo  zal moeten zijn om deze visie te realiseren, iets waar VWS totaal niets voor voelt. En zonder deze randvoorwaarde en dit gewenst beleid, zal het niveau van tandheelkunde alleen maar naar beneden getrokken gaan worden.   

Lees de brief uit Nijmegen