Nieuwe aov, met ledenvoordeel: AOV Mondzorg Collectief

Sinds 1 oktober is er een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor tandartsen, het AOV Mondzorg Collectief. De KNMT heeft voor haar leden een korting van 12% bedongen en die geldt vanaf 1 januari aanstaande ook voor ANT-leden*.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van AOV Mondzorg Collectief werkt iets anders dan de bestaande verzekeringsproducten.

In het AOV Mondzorg Collectief dragen de deelnemende tandartsen het eerste jaar samen het risico op arbeidsongeschiktheid. Om dit risico onderling te kunnen dragen is er een gezonde groep tandartsen nodig. Het AOV Mondzorg Collectief start daarom pas zodra er 100 tandartsen meedoen.

Wordt een deelnemende tandarts ziek, dan krijgt hij na 30 dagen een uitkering van het AOV Mondzorg Collectief. Doordat de tandartsen het risico in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid gezamenlijk dragen wordt deze uitkering betaald door alle deelnemers samen. Dit doen zij door elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. In Nederland mag aan derden een bedrag van circa € 2.100,- netto per jaar belastingvrij geschonken worden.

Na het eerste jaar gaat het risico over van de deelnemers op een ‘reguliere’ collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verloopt via De Amersfoortse en voorziet in een uitkering als een lid van het collectief langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is.

Offerte opvragen en meer informatie over AOV Mondzorg Collectief

Meer informatie over ledenvoordeel bij de KNMT op aov’s

De ANT raadt leden met vragen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan contact op te nemen met hun financieel adviseur.

*Onder voorbehoud van het doorgaan van de fusie tussen KNMT en ANT