Nieuwe minister maakt een valse start en jaagt 9000 tandartsen zich in het harnas.

Net als onze leden, de hardwerkende tandartsen, werden we gisteren geconfronteerd met het bericht dat Bruno Bruins, de nieuwe minister van VWS, in 2020 met taakherschikking wil aanvangen. Hier zijn maar een paar woorden voor, ‘Ondoordacht, onbezonnen en onfatsoenlijk’.
De maatregel kan pas over twee jaar ingaan omdat er in feite veel te weinig mondhygiënisten momenteel gekwalificeerd zijn. Alleen dat geeft al aan hoe prematuur en ondoordacht deze maatregel is.” Naast ondoordacht is de maatregel ook onbezonnen doordat de plannen van VWS contraproductief zijn voor alles waar de Nederlandse tandheelkunde voor staat: kwalitatieve, veilige, doelmatige en efficiënte zorg. VWS sluit haar ogen voor de echte problemen: het door henzelf gecreëerde tekort aan tandartsen. We kunnen helaas ook niet anders dan concluderen dat het persbericht onfatsoenlijk was. Vandaag, een dag na het persbericht stond namelijk een kennismakinggesprek met de minister gepland. Logischerwijs is deze afspraak door de ANT direct afgezegd. Zo zie je dat stille diplomatie niet werkt en het tijd wordt dat het weer tijd wordt dat de ANT lijn gevolgd gaat worden.
 
In het belang van alle tandartsen en hun patiënten zal de ANT zich met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen taakherschikking. Met de maatregel vindt minister Bruins de 9.000 tandartsen tegenover zich, evenals de twee beroepsverenigingen ANT, KNMT, alsook opleidingsinstituut ACTA. Daar hebben de hoogleraren en hoofddocenten deze maatregel in de huidige vorm afgewezen, dit omdat ze tevens vrezen voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de mondzorg. Eerder bleek uit verschillende onderzoeken dat ook patiënten weinig tot geen vertrouwen hebben in de borende mondhygiënist. Waar de mondzorg wel behoefte aan heeft is de tandarts als mondzorgcoördinator, een vast aanspreekpunt, die coördineert, bewaakt en het overzicht houdt. Net zoals de huisarts de coördinerend zorgverlener is voor het domein van de huisartsgeneeskunde 
 
De ANT zal zich de komende week richten op het Algemeen Overleg in de Kamer, waar taakherschikking op de agenda staat. Vervolgens zouden we nu als tandartsen actie moeten gaan voeren en met maatregelen komen die het opleiden van de borende mondhygienist echt raken. We zullen ons hierop beraden en u vragen om zich daarvoor in te gaan zetten.

Bekijk video: Reactie ANT in RTL Nieuws

Luister fragment: ANT bij 538 over de ‘borende mondhygienist’

Lees persbericht