Nieuwe prekliniek ACTA geopend

Afgelopen maandag 11 september werd de vernieuwde prekliniek van ACTA geopend door ACTA-decaan prof. dr. Albert Feilzer en hoofd opleiding Mondzorgkunde InHolland Jacqueline van Rennes-Vrancken.

De prekliniek, oftewel het ‘skillslab’, is één van de twee onderwijsruimtes waar studenten worden voorbereid op het behandelen van patiënten. Naast de vergrote capaciteit, zijn de behandeleenheden moderner en is het skillslab beter ingericht om een ‘state of the art’ behandelsituatie te oefenen.

Voor stu­den­ten echte patiënten mogen be­han­de­len, kun­nen ze eerst 'oe­fe­nen' in een vir­tu­e­le om­ge­ving (Si­mo­dont Den­tal Trai­ner) of bin­nen een fy­siek na­ge­maak­te om­ge­ving (skillslab). In het skillslab leren stu­den­ten op fan­toom­hoof­den (plas­tic hoof­den) ma­nu­e­le en tech­ni­sche vaar­dig­he­den aan die ze nodig heb­ben voor hun toe­kom­stig be­roep, zodat ze goed voor­be­reid zijn om onze patiënten straks vei­lig te be­han­de­len. 

Bron: ACTA