Nieuwe WIP-richtlijn van kracht

De herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken is deze week geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen en hun team vanaf nu aan de slag moeten met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.

De mandaterende partijen zijn: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, Stichting Werkgroep Infectie Preventie, en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.

De afgelopen twee jaar heeft de ANT veel input en commentaar geleverd, dit heeft geleid tot belangrijke aanpassingen in de richtlijn. In de toekomst zouden wij willen dat richtlijnen door tandartsen zelf democratisch worden geautoriseerd - zoals dit bij de Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM) is ingericht. 

Verschillen t.o.v. de oude richtlijn 2007
Bekijk het handige overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de WIP-richtlijn uit 2007 via deze link.

Workshop
Wilt u met een deskundige de verschillende knelpunten en oplossingen doornemen? Dat kan in de ANT-workshop op 27 mei.