Nivel distantieert zich van Skipr-kop ‘“Mondhygiënist verdringt langzaam tandarts”

Eind vorige week publiceerde onderzoeksinstituut Nivel dit onderzoek over de capaciteit van tandartsen en mondhygiënisten. Hierin schetsten zij een beeld dat het aantal werkende mondhygiënisten zal stijgen en het aantal werkende tandartsen gelijk zal blijven. Dit onderzoek leidde er toe dat zorg gerelateerd nieuwsplatform Skipr dit artikel publiceerde gebaseerd op het Nivel onderzoek. Nivel benadrukt nu met klem in een brief aan de Kamer Eerstelijns mondzorg dat de extrapolaties uit het onderzoek gebaseerd zijn op de verwachte in- en uitstroom en de huidige opleidingsinstroom. Ze benadrukken hierbij dat de extrapolaties en grafieken zullen veranderen als de opleidingsinstroom voor beide beroepsgroepen wordt verhoogd – zoals met het Capaciteitsplan ook is geadviseerd. De misinterpretatie uit de publicatie van Skipr met bijbehorende kop heeft bij Nivel intern tot overleg en reflectie geleid. Zij distantiëren zich in de brief van deze kop, die, zo zeggen ze zelf, in het geheel niet de lading van het bericht en rapport dekt.

Nivel distantieert zich van Skipr-kop ‘“Mondhygiënist verdringt langzaam tandarts”