Nivel start onderzoek capaciteit mondzorg

Het Capaciteitsorgaan zal eind van dit jaar een advies uitbrengen over het toekomstig aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde en mondzorgkunde in Nederland. De werkgroep (Kamer Eerstelijns Mondzorg) van het Capaciteitsorgaan opereert onafhankelijk en o.a. de ANT, KNMT en NVM nemen deel aan deze werkgroep.

Om het advies te onderbouwen zullen de komende tijd verschillende onderzoeken worden uitgezet. Het eerste onderzoek waar u mogelijk mee te maken zal krijgen is een enquête van Nivel. Deze enquête waarbij de ANT bij het opstellen betrokken is geweest, poogt de huidige werkzaamheden en de toekomstige werkzaamheden van een tandarts of mondhygiënist in kaart te brengen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan of u meer of minder zal gaan werken in de komende jaren.

Wij roepen onze leden op mee te werken aan de enquête van Nivel zodat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het invullen van de enquête kost tussen de 5 en 10 minuten.