Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten, zo meldt NZa in dit bericht.

Terecht besluit
De Mondzorgalliantie ziet het als een terecht besluit dat er nu ook een compensatieregel voor de mondzorgaanbieders in de Wlz (gekomen) is. Zij heeft zich hier de afgelopen tijd, samen met ZN, hard voor gemaakt (zie beleidsregel).

Geen onderscheid zorg in de instelling of daarbuiten
Naast de reguliere zorgverlening in de Wlz richt Artikel 5 van de Beleidsregel zich specifiek op mondzorgaanbieders die mondzorg leveren in de Wlz. Hierbij maakt het niet uit of dit in de instelling plaats vindt of daarbuiten en het maakt ook niet uit of dit in onderaanneming of via uitbesteding plaatsvindt.

Periode waarop de regeling betrekking heeft
Deze maatregel heeft betrekking op de periode 1 maart tot 1 juli 2020, net als voor de andere niet-intramurale zorg in de Wlz.