NZa-marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 beschikbaar

De NZa heeft de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 beschikbaar gesteld. De NZa beschrijft hierin de ontwikkelingen op een aantal onderdelen van de zorgverzekeringsmarkt, zoals het aantal overstappers en polissen, het aantal onverzekerden en wanbetalers, bevindingen ten aanzien van risicosolidariteit, de exploitatieresultaten van verzekeraars, het gebruik van het vrijwillig eigen risico en het aantal mensen dat een budgetpolis heeft.

Lees hier de hele marktscan 

Lees hier Feiten en cijfers over de basisverzekering

Lees hier de kamerbrief

Met deze marktscan worden twee moties en een toezegging afgehandeld, te weten: de motie van het lid Dijkstra (D66) over het invoeren van solvabiliteit-II en de invloed hiervan op risicoselectie, de motie van het lid Dijkstra (D66) over risicoselectie binnen de groep gebruikers van langdurige GGZ en de toezegging aan het lid Bouwmeester (PvdA) over de wijze waarop zorgverzekeraars hun adviesfunctie oppakken.