NZa pakt niet door op het VGZ implantologie dossier

In een teleurstellende brief heeft de NZa laten weten geen verdere actie te zullen ondernemen tegen VGZ. De NZa heeft wel enkele verbeterpunten gevonden voor de informatieverstrekking van VGZ, maar ziet daarin onvoldoende reden om in te grijpen. Er zouden geen signalen van patiënten rondom reisafstand en wachttijden zijn ontvangen, dus is er geen probleem. 

De ANT acht dit onwaarschijnlijk omdat VGZ 70% minder tandartsen heeft gecontracteerd in vergelijking met vorig jaar en in sommige delen van Nederland gecontracteerde tandartsen wel erg dun gezaaid zijn. Wij roepen onze leden daarom ook op om verzekerden bij VGZ die verder moeten reizen dan wenselijk is en/of minder vergoed krijgen zich te melden bij de NZA.

Qua inhoud van de behandeling lijkt de NZa zich niet verdiept te hebben in het verschil tussen een overkappingsprothese in de bovenkaak en in de onderkaak. Behandelingen die een geheel verschillend niveau van expertise vereisen. Omdat de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars niet dwingend voorschrijft om afzonderlijk de contracten voor de onder- en bovenkaak te specificeren, kan de de NZa dus geen overtreding vaststellen en ziet derhalve geen aanleiding om handhavend op te treden. Vervelend nieuws voor patiënten die een overkappingsprothese in de bovenkaak nodig hebben, ver moeten reizen of te maken krijgen met startende en minder ervaren implantologen. De NZa is er immers voor de patiënt en zet zich naar eigen zeggen altijd maximaal in voor goede zorg.

De NZa is evenmin ingegaan op de te lage vergoeding van J33 door VGZ aan haar verzekerden. Terwijl dit wel degelijk een belemmering kan zijn. Gezien het verleden waarin de NZa zorgverzekeraars alleen aanpakte als zorgverleners onvoldoende door hen werden gecontroleerd, was deze uitspraak mogelijk ook te verwachten. De ANT volgt intussen de zaak Straumann versus VGZ nauwgezet en biedt patiënten die door de uitkering van het gemiddelde J33 tarief teveel zelf hebben moeten betalen juridische bijstand. Wij zullen u op de hoogte houden en zowel VGZ als de NZa indien nodig op hun handelen of nalaten aanspreken.