NZa verlengt C88 en F902 niet

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vandaag besloten om de toeslagprestaties C88 en F902 niet te verlengen. Een verlenging tot het einde van het jaar was door de mondzorgalliantie aangevraagd vanwege het feit dat de omstandigheden die in de eerste plaats noodzakelijk waren voor het instellen van C88 en F902, nauwelijks gewijzigd zijn. De mondzorgalliantie is teleurgesteld over het besluit en zal de vinger aan de pols houden rondom de zorgvraaguitval in de mondzorg. Indien noodzakelijk komen we naar buiten met acties om de sector verder te ondersteunen.

De codes vervallen met ingang van 1 november.