NZa verlengt regels voor declaratie digitale zorg tot eind 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt is daarnaast om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021.

De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg (hiermee wordt bedoeld beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon) zijn sinds 1 maart verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in de regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. NZa is in gesprek met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. Ook wordt uitgevraagd welke verdere verruiming van de regels voor zorg op afstand nog mogelijk is.

Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.

Lees hier het bericht van NZa.