Offerte-uitvraag tandheelkundige implantaten van VGZ krijgt geen steun van NVOI en ANT

Gisteren (5 april) verscheen er een bericht van de Nederlandse Vereniging Van Implantologie  (NVOI) waarin werd gezegd dat de offerte-uitvraag van de VGZ, geen steun van de NVOI heeft.

Het NVOI-bestuur is recentelijk benaderd door zorgverzekeraar VGZ met het verzoek van gedachten te wisselen over een plan van VGZ om een offerte-uitvraag tandheelkundige implantaten en aanverwante dienstverlening uit te zetten onder meerdere implantaat-leveranciers. VGZ wenst prijsafspraken te maken voor de aankoop van de circa 30.000 implantaten die per jaar bij VGZ-patiënten worden geplaatst en waarbij (gedeeltelijke) vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Onderliggend argument voor VGZ om tot dit plan over te gaan bleek frustratie over het feit dat de J33-vergoeding niet altijd strookt met de reële inkoopprijs van implantaten en toebehoren. VGZ wenst, na de offerte-uitvraag, niet méér te vergoeden dan het uit onderhandelde implantaat-tarief welke is vastgesteld met één of meerdere fabrikanten die bereid zijn met VGZ afspraken te maken. Indien een behandelaar een implantaatsysteem wenst te gebruiken met een hogere kostprijs is VGZ voornemens dit prijsverschil niet meer te vergoeden. Op deze wijze tracht VGZ in de ogen van NVOI, middels een financiële prikkel, direct invloed uit te oefenen op de keuze van een implantaatsysteem. De NVOI meent dat een dergelijke inmenging van een verzekeraar zéér ongewenst is. 

Gedurende het gesprek met VGZ en vervolgens per brief heeft het NVOI-bestuur aangeven volledig afstand te zullen nemen van ieder voorstel waarbij de directe keuzevrijheid in behandeling door een verzekeraar zal worden beïnvloed. Het middel dat VGZ hanteert om kosten te besparen is de ogen van de NVOI onjuist en dan ook onacceptabel. Leidend dient de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te zijn; niet een kostenbesparing. De NVOI zou het betreuren als de industrie-partners op een dergelijk kwaliteits-ondermijnend verzoek van VGZ ingaan.

De NVOI adviseert haar leden vooralsnog om niet voor VGZ op te treden als onafhankelijke partij bij de beoordeling van de mogelijk toch uitgebrachte offertes. Daarnaast heeft de NVOI aangegeven in overleg te zullen treden met de KNMT en de ANT. De ANT zal de NVOI hierin uiteraard steunen.

Bron: NVOI