Oncollegiale petitie van mondhygiëniste

Mondhygiëniste Maartje F. heeft een petitie aangemaakt voor staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, tegen de preventie- , paro- en de paro nazorgassisten.

Volgens de mondhygiënist zijn deze “nep-titels” in het leven geroepen door tandartsen om “geld te kunnen verdienen”. Met deze petitie wil zij zich distantiëren van dit zogenaamde verdienmodel.

Zij die zich een weg weten te banen door de tekst lezen een reeks oncollegiale uitingen en valse beschuldigingen aan het adres van assistenten en tandartsen. De petitie past in een reeks van uitingen die het teamconcept ondermijnen. Naast een groot gebrek aan historisch besef toont de opsteller van de tekst dat er individuen zijn die er geen moeite mee hebben om wantrouwen bij de Nederlandse burger te creëren of voeden, in een sector die daar allesbehalve baat bij heeft. Als ANT vragen wij ons bovendien af welke rol de beroepsvereniging van de opsteller van de petitie hierin wil spelen.

Goed om te beseffen is overigens dat er onder aan de petitie een knopje is waarmee de tekst als ongepast kan worden gemeld.

In 2016 heeft de ANT een uitgebreid standpunt uitgebracht over assisterend personeel in de tandartspraktijk. Hierin geven we aan dat risicoprofielen inzichtelijk gemaakt moeten worden en welke handelingen van de tandartsassistent een externe opleiding vereisen en in welke gevallen die onnodig is. In de loop van dit jaar volgt hier een update over.