Ook overheidssteun voor zzp’ers en praktijken die behandelingen tijdelijk terugbrengen tot spoed

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat nieuwe NOW-regeling die als vervanging van de arbeidstijdverkorting is gekomen, ook geldt voor tandartsen die besloten hebben de praktijk tijdelijk terug te brengen tot het behandelen van spoed in verband met het coronavirus. Ook de zzp’er kan op steun van de overheid vertrouwen. Minister Koolmees liet in een interview in de Volkskrant weten dat ook de zzp tandarts recht heeft op aanvullende inkomsten. “Dat geldt voor alle zzp’ers, dus ook de fysiotherapeut of de tandarts die alleen nog maar noodbehandelingen doet”, aldus Koolmees.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo)

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Torzo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd


Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Lees hier alles over de Torzo en andere overheidsvoorzieningen.