Ook voorrang voor mondzorg bij testen op corona

Zorgmedewerkers, ook uit de mondzorg, krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om een tijdelijke maatregel omdat er landelijk te weinig testcapaciteit is. Testen met voorrang kan vanaf maandag 21 september. Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona.

Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
 • Zorgverzekeringswet;
 • Wet Langdurige Zorg;
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
 • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
 • Wet forensische zorg;
 • Wet Publieke Gezondheid;
 • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.


Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder in het kader van bovenstaande wetten.

Hoe werkt het?
Zorgmedewerkers (en onderwijspersoneel) die voldoen aan bovenstaande criteria kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur. Bij het maken van de afspraak en de afspraak zelf vindt een controle plaats op bovenstaande criteria. Meer informatie daarover staat op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona  

Zo mogelijk word je dezelfde dag in de ochtend getest en ontvang je in de avond de testuitslag.

Binnen elke GGD-regio komt minstens 1 testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden.  

De Mondzorgalliantie is blij dat het ministerie van VWS de mondzorg bij de doelgroep van de spoedtestregeling heeft inbegrepen. Ze had daarop eerder per brief bij het ministerie aangedrongen.

Lees hier de brief van het ministerie van VWS.

Naar het testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze ledenservice via service@ant-tandartsen.nl en vermeldt in het onderwerp 'coronatest'.