Oproep deelnemende praktijken (Exquise gebruikers)

Het gebruik van geneesmiddelen is voor veel patiënten noodzakelijk om zo gezond mogelijk te blijven. Aan het gebruik van geneesmiddelen zijn echter ook risico’s verbonden. Om het risico op medicatiefouten en complicaties bij de behandeling te minimaliseren, is tijdige overdracht en uitwisseling van informatie bij het voorschrijven, het ter hand stellen, het toedienen en het gebruiken van medicatie noodzakelijk.

Ook in de mondzorg wordt medicatie toegediend en voorgeschreven. Daarnaast kunnen bepaalde medicamenten van invloed zijn op de gezondheid van de mond. Ook kunnen ingrepen in de mond risicovol zijn bij bepaalde medicatie. Denk aan extracties bij het gebruik van bloedverdunners.

De pilot mondzorg heeft tot doel om een eerste uitwisseling van medische gegevens met de mondzorg te bewerkstelligen in een afgeschermde omgeving om zo ervaring op te doen die toegepast kan worden bij de uitrol van het programma MedicatieProces (MP) in de mondzorg. Binnen de pilot wordt het verstrekkingenbericht door de mondzorg opgevraagd bij de apotheken via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De uitwisseling dient te voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen die worden gesteld aan het veilig uitwisselen van medische gegevens binnen de geldende privacyregels. Binnen de pilot zullen uiteindelijk meerdere organisaties betrokken zijn, om de uitwisseling in verschillende situaties te kunnen beproeven.

Hebt u interesse? Neemt u contact op met ANT ledenservice.