Patiënt heeft recht op duidelijke voorlichting en titels bij beugelbehandelingen

De ANT vindt het belangrijk dat de patiënt weet met welke professional hij of zij te maken heeft en pleit daarom voor een heldere en eenduidige titelaanduiding. De ANT wil dat er duidelijke afspraken komen over de benaming van bijvoorbeeld tandartsen die geen orthodontist zijn, maar die zich wel hebben gespecialiseerd in beugelbehandelingen. Aanleiding hiertoe is onder meer een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dit onderzoek is gebleken dat tandartsen die ook beugelbehandelingen verrichten, soms titels gebruiken die verwarrend zijn. Patiënten kunnen daardoor op het verkeerde been worden gezet. Titelmisbruik moet te allen tijde worden voorkomen.

De Consumentenbond heeft in de consumentengids van juni een artikel gepubliceerd over tandartsen die beugelbehandelingen aanbieden onder verschillende, soms creatieve titels. Na verschillende signalen te hebben ontvangen, besloot de Consumentenbond onlangs de websites van 150 tandarts- en orthodontiepraktijken te onderzoeken. Bij dit onderzoek kwam naar voren dat er één tandarts is die de beschermde titel orthodontist onterecht gebruikt. Alleen tandartsen die zich na hun basisopleiding aanvullend vier jaar specialiseren aan een erkende universiteit, mogen zich orthodontist noemen. Tandartsen mogen wel dezelfde specialistische behandelingen aanbieden mits ze daartoe bekwaam zijn. De Europese tandartsenorganisatie CED (Counsil of European Dentist) heeft zich hierover deze maand uitgesproken in een statement. In Nederland hebben tandartsen die orthodontie aanbieden verenigd in de OVAP een register in het leven geroepen om hum bekwaamheid zichtbaar te maken.

Van de 150 onderzochte websites zijn er volgens de Consumentenbond 64 tandartsen die titels en beschrijvingen gebruiken, die patiënten op het verkeerde been zouden kunnen zetten. De ANT is van mening dat helder moet zijn voor de consument wie bevoegd en bekwaam is om bepaalde behandelingen uit te voeren. De tandarts die ook orthodontie aanbiedt dient duidelijk aan zijn patient te communiceren dat hij/zij geen orthodontist is. Beschrijvingen zoals bijvoorbeeld orthodentist zijn onnodig verwarrend voor patiënten. In dit kader zou de volgende beschrijving volgens de Consumentenbond voldoen: ‘De tandarts is geen orthodontist, maar heeft al verscheidene jaren ervaring met beugels, en heeft zich daarvoor ook extra geschoold.’ De ANT onderschrijft het belang van eenduidige voorlichting en vraagt haar leden de eigen communicatie op dit vlak te controleren en zo nodig aan te passen.

Patiënt heeft recht op duidelijke voorlichting  en titels bij beugelbehandelingen