Per 1 november eHerkenning noodzakelijk

Praktijken hebben vanaf 1 november 2019 eHerkenning nodig om gegevens te kunnen uitwisselen met dienstverleners zoals het UWV (denk aan ziekmeldingen) of de belastingdienst.

De informatie die u uitwisselt bij online dienstverlening kan openbare informatie zijn of juist (privacy)gevoelige informatie. Hoe vertrouwelijker de informatie is, hoe meer zekerheid men wenst over de online identiteit van hun klant. Dit vereist daarom een hoger betrouwbaarheidsniveau.

eHerkenning kent vijf betrouwbaarheidsniveaus. Organisaties bepalen zelf het betrouwbaarheidsniveau waarmee hun klanten inloggen. Voor zorgpraktijken geldt in het overgrote deel niveau 3.

Advies

De eHerkenningsmakelaar helpt u bij de aansluiting op eHerkenning. Er zijn 5 makelaars, allemaal erkend door de Rijksoverheid. Zij voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen en leveren dezelfde standaard.

Praktijken hebben eHerkenning nodig om gegevens te kunnen uitwisselen met andere dienstverleners zoals het UWV of de belastingdienst. Richting klanten en andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld tussen tandarts en kaakchirurg vindt plaats via beveiligde mails van bijvoorbeeld Zivver. Daarom voldoet een standaardcontract met een van de eHerkenningsmakelaars. 

Prijstechnisch interessante leverancier

Connectis was binnen eHerkenning de eerste gecertificeerde eHerkenningsmakelaar. Connectis is marktleider in eHerkenning. Meer dan 250 organisaties gebruiken deze gecertificeerde eHerkenningsmakelaar voor het online identificeren van meer dan 10 miljoen gebruikers. Meer dan 50.000 organisaties maken gebruik van Connectis software en eHerkenningsmiddelen voor het veilig inloggen bij publieke en private diensten. 70% van alle transacties binnen eHerkenning lopen via de software en infrastructuur van Connectis.

TIP: Een driejarig contract is goedkoper en aangezien de verplichting van eHerkenning naar verwachting niet meer zal verdwijnen lijkt een langere looptijd geen bezwaar.

Kijk voor meer informatie op voorpraktijken.nl

Per 1 november eHerkenning noodzakelijk