Periode dat UBO (aan)gemeld kan worden verlengd tot 7 juli

Met de verlenging van de continuïteitsbijdrageregeling (CB) tot  en met 14 juli is de termijn voor de (aan)melding van de ‘‘ultimate beneficiary owner’’ (UBO) ook verlengd tot 7 juli. Tevens in dit bericht wat te doen wanneer er zich problemen voordoen bij de (aan)melding.
 
UBO (aan)melding tot 7 juli
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Het UBO register is nog niet actief, derhalve de specifieke aanmelding, ook voor zorgaanbieders die straks niet in het formele register worden opgenomen (eigenaren).
 
https://www.vektis.nl/support/veelgestelde-vragen
LET OP!!! Bij veelgestelde vragen UBO staat dat aanvraag voor 12 juni moet gebeuren.
 
UBO noodzakelijk voor aanvraag CB
Voor het aanvragen van de CB is het noodzakelijk dat de UBO van de aanvrager bekend is. Met de verlenging van de CB tot en met 14 juli is er ook langer de tijd om de UBO aan te melden.  
 
UBO (aan)melding zo gedaan, verwerking duurt langer
Een aanvraag is zo gedaan. Dat kan via dit formulier. Het verwerken van de aanvraag duurt enkele dagen.
 
Aanvragen niet goed verwerkt
Er zijn signalen geweest dat er aanvragen niet goed zijn verwerkt. Het is bekend bij welke verzekeraars dat het geval is geweest. Dit zou inmiddels hersteld moeten zijn maar wees bewust dat een afwijzing bij de verzekeraar kan liggen.
 
Bezwaarprocedure via verzekeraar die afwijst   
Wordt de CB aanvraag afgewezen als gevolg van het ontbreken van een UBO of, waarschijnlijker, het gebruik van een onjuist databestand dan is bezwaar mogelijk. De procedure loopt dan in eerste instantie via de zorgverzekeraar die afwijst.
 
Na afwijzing dient aanvraag opnieuw gedaan te worden
Bij een afwijzing van de CB aanvraag op onjuiste gronden (ontbrekende UBO) dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden wanneer de UBO alsnog is aangemeld. Dit gebeurt niet automatisch.
 
Klachtenprocedure na bezwaar
Als het bezwaar niets oplevert is het mogelijk om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de geschilleninstantie (NAI) of aan de civiele rechter. Gegevens van het NAI kunt u vinden via www.NAI-NL.org.
 
Signalen bij de beroepsverenigingen gebundeld
Neemt u ook contact op met uw beroepsvereniging (bijvoorbeeld via de financiële loketten). Signalen worden gebundeld en vanuit de mondzorgalliantie onder de aandacht gebracht bij ZN.