Persbericht ANT: Fraude in de mondzorg minimaal

Consumenten Keuzetarief biedt patiënten en tandartsen mogelijkheden tot maatwerk en meer kwaliteit

De ANT distantieert zich krachtig van het bericht dat 80 procent van de tandartsen zou frauderen. De ANT herkent zich op geen enkele wijze in een bericht hierover in het Nederlandse Tandartsenblad (Nt). Recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toont aan dat fraude in de mondzorg minder dan 1 procent bedraagt. De beroepsvereniging voert een zero-tolerance beleid als het gaat om fraude en lanceert nog dit jaar een speciale website die de tandartsrekening transparanter maakt voor de patiënt.

Nederlandse tandartsen leveren iedere dag de beste zorg aan hun patiënten. De vereenvoudiging van de tandartsfactuur en het verplicht geven van begrotingen zijn factoren hebben bijgedragen aan deze goede score. Uiteraard is en blijft het streven naar nul procent als het gaat om fraude. De ANT treedt hard op tegen fraude. De beroepsvereniging bevordert kwaliteit en informeert haar achterban actief over correct declareren. Daarnaast is de ANT een constructieve gesprekspartner van instanties als het ministerie van VWS, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om fraude tegen te gaan. 

Recent verschenen berichten dat 80 procent van de tandartsen zou frauderen. Deze berichten waren gebaseerd op een bijeenkomst van de belangenvereniging SOH en kloppen niet. Tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren dat 80 procent van de aanwezigen het huidige systeem niet geschikt vonden om de meest hoogwaardige tandheelkunde te leveren, met name als het gaat om esthetische tandheelkunde.

Consumenten Keuzetarief
Dat patiënten en tandartsen die meer maatwerk en kwaliteit willen, worden belemmerd door het Nederlandse tariefsysteem, is de ANT bekend. In het huidige tariefsysteem lopen patiënten met specifieke wensen tegen restricties aan. Anderzijds zien tandartsen die maatwerk willen bieden of innovatieve materialen, - diagnostiek of speciale behandelmethoden willen toepassen, vaak geen mogelijkheid om hun inspanningen door te berekenen, waardoor ze noodgedwongen onder kostprijs werken. De ANT heeft daarom recent een voorstel geïnitieerd, het Consumenten Keuzetarief, om het huidige tariefsysteem te verbeteren. Hiermee ontstaat de noodzakelijke ruimte voor wensen van patiënten voor specifiek maatwerk.