Persbericht: Voorstel minister over taakherschikking mondzorg terug naar de tekentafel

ANT: eerder voorgelegde AMvB lijkt niet meer haalbaar

Voorstel minister over taakherschikking mondzorg terug naar de tekentafel

Amsterdam, 23 februari 2017 - De eerder voorgelegde AMvB (experimenteer- artikel 36a van de wet BIG) om taakherschikking in de mondzorg mogelijk te maken, lijkt in de huidige vorm niet langer haalbaar. Dat is de conclusie van de ANT, nu minister Schippers heeft besloten dat vertegenwoordigers van opleidingen en koepelorganisaties in de mondzorg samen om tafel moeten.

De minister van VWS geeft daarmee gehoor aan een eerdere oproep van de ANT om alle curricula in de mondzorgopleidingen (hbo mondzorgkunde en universiteiten Tandheelkunde) te vergelijken. Dit is cruciaal voor het borgen van de kwaliteit van de mondzorg en de bescherming van de volksgezondheid, met name met betrekking tot het dossier röntgen. Daarvoor is immers vereist dat tandartsen en mondhygiënistes dezelfde deskundigheid en bekwaamheid hebben. ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes: "Wij hebben er voortdurend bij de minister op gehamerd, dat eerst het röntgen-hoofdstuk tot op de bodem moet worden uitgezocht, voordat we eventueel over een door de sector gedragen consensus rond taakherschikking kunnen praten. Wij weten echter uit een WOB-verzoek aan het ministerie dat de opleidingsexperts in een gesprek met VWS begin vorig jaar al duidelijk hebben gemaakt dat de opleidingen bepaald niet identiek zijn en dat er zeer forse bij- en nascholing vereist is. Daarmee staat de AMvB feitelijk op losse schroeven.”

Minister Schippers heeft vertegenwoordigers van de drie universiteiten Tandheelkunde en de vier hogescholen uitgenodigd voor een overleg op 15 maart aanstaande, dat als onderwerp heeft meegekregen “overleg opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde”. Ook de ANT, KNMT en NVM schuiven aan bij dit overleg. De minister maakt daarmee een begin met de uitvoering van de afspraak die op 7 februari jl. is gemaakt met de beroepsorganisaties in de mondzorg om te onderzoeken of een breed gedragen consensus kan worden bereikt over een mogelijke taakherschikking. Ook in het deze week gehouden overleg in de Tweede Kamer over mondzorg werd het grote belang van een breed draagvlak bij veldpartijen benadrukt.

Inkeer
Daarmee is de AMvB terug naar de tekentafel. De ANT is blij dat de minister tijdig heeft ingezien dat aan de invoering van taakherschikking veel meer haken en ogen zitten dan aanvankelijk gedacht. De ANT baseert zich daarbij op informatie die recent is verkregen uit een in juli vorig jaar ingediend WOB-verzoek. De informatie die eind december beschikbaar kwam, duidt op een gebrekkige voorbereiding van het beleid van VWS en maakt duidelijk dat de minister terug zou moeten naar de tekentafel. Vaartjes: “De NVM heeft systematisch uitgedragen dat de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde inzake de röntgendiagnostiek identiek zijn en dat één dag bijscholing voldoende moet zijn om de achterstand rond de toezichthoudende deskundige weg te werken. VWS lijkt op deze informatie te hebben gekoerst, terwijl cruciale informatie van opleidingsexperts is genegeerd.”

Emoties opzij
Het is de ANT op dit moment nog niet duidelijk waarom de mening van de experts genegeerd is en de visie van de NVM gevolgd. “Met de uitnodiging aan opleiders verwachten wij dat er duidelijkheid zal ontstaan op dit voor de taakherschikking cruciale punt.” De minister heeft partijen gevraagd emoties opzij te zetten en overleg te voeren op basis van inhoudelijke argumenten. Vaartjes: "Wij steunen de minister hierin volledig, dit is namelijk exact waar wij sinds juni vorig jaar om hebben gevraagd. Wij hebben echter ook moeten vaststellen dat VWS zodra het om taakherschikking ging bij de feiten graag snel een andere kant opkeek, en voorkeur gaf aan het vervolgen van een dogmatische koers.”