Raad voor Volksgezondheid en Samenleving geeft advies BIG

De Raad voor Volksgezond en Samenleving (RVS) verwacht dat de huidige Wet BIG onvoldoende in staat zal zijn de snelle veranderingen in de zorgpraktijk op te vangen. De Raad stelt een aantal maatschappelijke ontwikkelingen te zien waardoor de Wet BIG ten onder zou gaan aan zijn eigen succes. De zorgvraag van burgers in Nederland wordt steeds uitgebreider en complexer. Dat vraagt om snelle aanpassing van bekwaamheden bij zorgverleners. In de praktijk leidt dit tot een wildgroei van nieuwe beroepen in de zorg; inmiddels zijn dat er zeker 2400, aldus de RVS. De Raad pleit er daarom voor de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om te vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Dat wil zeggen: alleen basisberoepen in de wet regelen en verdere bekwaamheden - die zorgverleners door opleidingen maar ook in de praktijk verwerven - vastleggen in een persoonlijk portfolio.

Het advies van de RVS heeft interessante punten. Zo zal het de positie van beroepen in artikel 3 van de wet BIG (zoals de tandarts) kunnen versterken. Op dit moment worden daar steeds meer hbo beroepen aan toegevoegd zonder dat er uitzicht is op een verandering voor de tandartsen. Een meer gelijk speelveld met daarin specifiek benoemde deskundigheidsgebieden zou kunnen helpen. Het is daarmee nog niet zeker of het gunstig kan uitpakken omdat onzeker is in hoeverre we als beroepsgroep zelf invloed hebben op dit proces.

Lees hier het volledige persbericht van de RVS.