Rapport NPCF: Hoge waardering voor kwaliteit tandartsen, investeren in voorlichting blijft nodig

Rapport mondzorg door NPCF:

Hoge waardering voor kwaliteit tandartsen, investeren in voorlichting blijft nodig

De patiëntenfederatie NPCF heeft de ervaringen van consumenten met de mondzorg in de afgelopen twee jaar onderzocht. Het gaat om de Meldactie Mondzorg, waar ruim 9.000 mensen aan hebben meegedaan en dat vandaag  (zaterdag 11 juni 2016) is gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de waardering voor de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg bijzonder hoog is. Tandartsen en hun praktijken worden gewaardeerd met een 8,2 en mondhygiënisten met een 8,1 gemiddeld. Tegelijkertijd kan de mondzorg met name op het gebied van informatievoorziening verder worden verbeterd. Daarbij gaat het onder andere om voorlichting vooraf over de behandeling, de kosten, waarom de behandeling wordt uitgevoerd en door welke zorgverlener (de tandarts of mondhygiënist) de behandeling wordt verricht.  

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is blij met de hoge waardering voor de tandarts en zijn praktijk. “Het is een mooi rapport cijfer dat de goede kwaliteit van mondzorg in Nederland bevestigt. Het rapport van de NPCF biedt daarnaast waardevolle informatie om de mondzorg verder te verbeteren”, reageert ANT-bestuurslid en orthodontist Christiane Scheijmans. De ANT gaat proactief werk maken van een aantal belangrijke aanbevelingen uit het rapport en haar leden adviseren en waar mogelijk faciliteren om deze punten verder te verbeteren.

Inzicht tandartsrekening
Een belangrijk punt dat naar voren komt uit het rapport is het inzichtelijk maken van de kosten voor de mondzorg. Deze aanbeveling uit het rapport past in het voornemen van de ANT om dit speerpunt dit jaar extra aandacht te geven. De ANT is reeds met verschillende initiatieven bezig om de mondzorg tools te bieden die patiënten meer inzicht geven in de tandartsrekening. De lancering van deze website staat gepland voor dit najaar.

Taakherschikking
Tot slot ziet de ANT in de uitkomsten van het rapport een bevestiging van de beleidsvisie van de ANT dat verdere taakherschikking niet in het belang van de mondzorg is. Consumenten geven aan voorkeur te hebben voor behandeling door de tandarts bij ingrepen zoals het vullen van gaatjes, de periodieke controles, het geven van een lokale verdoving en het maken van röntgenfoto’s. De mondhygiënist wordt vooral gewaardeerd op het gebied van preventie en krijgt de voorkeur bij behandelingen als het verwijderen van tandsteen, het geven van advies en voorlichting over tandvleesaandoeningen, fluoridebehandelingen en instructies over tandenpoetsen. Uit deze conclusies blijkt dat de consument niet zit te wachten op een verbreding van de zelfstandige bevoegdheden en verruiming van taken van mondhygiënisten, als het gaat om de complexere ingrepen, zoals minister Schippers van VWS voornemens is. De ANT zet zich in voor behoud en verdere verbetering van de goede kwaliteit van mondzorg in Nederland en veiligheid voor de patiënt.