Reactie op de huidige ontwikkelingen na brandbrief minister Bruins

Het onderwerp van kinderen die nooit of niet regelmatig een tandarts zien, heeft inmiddels de nodige aandacht gehad. Desondanks blijft het voor de ANT belangrijk om de focus scherp te houden, juist omdat het probleem al zo lang speelt en het nu eigenlijk pas de aandacht krijgt die het verdient. Wij willen ervoor waken dat het momentum om tot een constructieve aanpak te komen niet verloren gaat.

Er wordt regelmatig gesteld dat ouders die niet gaan hun kinderen ook niet laten gaan. Natuurlijk hebben deze ouders een rol in het tandartsbezoek, de belangrijkste waarschijnlijk. Of zij wel of geen problemen ondervinden bij hun eigen bezoek, daar willen wij nog niet over speculeren. De focus ligt in deze fase van de aanpak van het probleem op het identificeren van de groep. Pas daarna kun je kijken naar oorzaken en deze gericht aanpakken. Het versturen van de brief elimineert al een deel van het probleem, dat heeft DSW aangetoond.

We hebben deze week gehoord over de vele initiatieven die worden ontplooid. De aanwezigheid op het consultatiebureau en het informeren van kinderen op school vinden we sterke voorbeelden. Een zorgverzekeraar die tevreden is met een bericht dat in een eigen magazine of op social media is geplaatst, mist wat ons betreft de essentie van onze boodschap. Deze is simpel; Vektisdata wijst uit dat 1 op de 5 kinderen niet komt. Identificeer die groep en schrijf ze gericht aan. Zie wie er reageren en richt je vervolgens in de tweede fase nog gerichter op de resterende groep non-responders. Simpel, effectief en het levert meetbare resultaten op.

Als ANT geloven we niet zozeer in het meteen kiezen voor de meest kostbare aanpak, waarbij er bijvoorbeeld voor de maatschappij dure busritten worden ingezet. Ook het verspreiden van allerhande informatiepakketten lijkt ons pas van toepassing als je weet wie je wilt bereiken. Er moet uit dit alles vooral een bestendig model voor regelmatig tandartsbezoek voortkomen. Ouders moeten ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen – en beseffen dat dat van hen verwacht wordt door de maatschappij. De tandarts uit Schiedam die op tv vertelde over de problemen die ze tegenkwam bij de kinderen in de pilot van DSW, noemde onder andere gaatjes in blijvende tanden en kiezen die zelfs al tot wortelkanaalbehandelingen hebben geleid. Dit leed en de kosten die daaruit voortkomen kunnen voorkomen worden en daar hebben ouders de belangrijkste rol in.

De eerste, teleurstellende reactie van de minister op onze brandbrief is inmiddels achterhaald dankzij de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op dit moment houden zorgverzekeraars een slag om de arm en willen zij, naar eigen zeggen uit zorgvuldigheid, een bevestiging van de Autoriteit Persoonsgegevens van haar eerste uitspraak in deze kwestie.

Minister Bruins heeft inmiddels mede onder politieke druk al wel toegezegd met de zorgverzekeraars te gaan bespreken hoe ze zoveel mogelijk kinderen geregeld bij de tandarts denken te gaan krijgen. Feitelijk is dat juist de vraag die de ANT 1,5 jaar geleden bij de meeste verzekeraars heeft neergelegd die tot onze brandbrief heeft geleid. Daarom is het jammer dat de minister dat gesprek alleen met de zorgverzekeraars zegt te gaan voeren. En dat terwijl de pilot van DSW heeft uitgewezen dat er 43% potentieel laaghangend fruit valt te oogsten: dus minister, draag de verzekeraars op om te beginnen met het versturen van de brief van DSW. Dat hoeft geen maanden te kosten.

In het Algemeen Overleg Eerstelijnszorg van begin 2018 werd al gesteld dat 1 op de 5 kinderen niet naar de tandarts gaat. Dat betekent dat van de 3 miljoen kinderen van 2-18 jaar er 600.000 bereikt moeten gaan worden. Wellicht is er inmiddels door initiatieven die sinds december 2016 opgezet zijn een daling in dat getal opgetreden, maar dit zijn op dit moment de meest recente cijfers. En deze zijn overigens bijzonder interessant. Als we er van uit gaan dat een fulltime werkend mondzorgteam van 1 tandarts, 2 mondhygiënisten en 3 preventieassistenten zo’n 3000 patiënten kan behandelen - dan zijn er dus 200 van die teams nodig om al deze kinderen van mondzorg te voorzien.

Minister Bruins heeft aangegeven dat hij over een aantal maanden verslag wil doen van de uitkomst van de gesprekken met de verzekeraars. Die tijd zal ook nodig zijn om te bedenken hoe dit probleem logistiek aangepakt moet gaan worden. Het capaciteitsprobleem kan daarin niet langer genegeerd worden – en ja, het gaat geld kosten maar niet zoveel als wanneer we niks veranderen aan de situatie.