Reactie opschorting stemming uitbreiding Wet Marktordening Gezondheidszorg

De ANT is verheugd met het nieuws dat de Eerste Kamer niet van plan is akkoord te gaan met de uitbreiding van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. 

De ANT pleitte eerder deze week in een brief aan de Eerste Kamer voor grondige herziening van de wet alvorens deze in stemming te brengen. De privacy van patiënten mag niet verder aangetast te worden! 

De kans is nu groot dat minister Bruins de wet intrekt en een wijziging van de tekst zal toezeggen. De Minister heeft andermaal laten zien te lichtzinnig om te willen gaan met voor de zorg essentiele zaken en, net als bij de AMvB taakherschikking, zich te veel richt naar de wensen van diens voorganger Schippers.