Reorganisatie regionale tuchtcolleges van vijf naar drie

Om de continuïteit van het tuchtrecht te bevorderen heeft het kabinet besloten om het aantal regionale tuchtcolleges terug te brengen van vijf naar drie, met als vestigingsplaatsen Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Zwolle. De regionale tuchtcolleges in Groningen en Den Haag zullen worden opgeheven en de vestigingsplaats van het regionale tuchtcollege Eindhoven zal worden gewijzigd in 's-Hertogenbosch. Voor het centrale tuchtcollege zal er niets veranderen. Het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges maakt het mogelijk dat de werkwijzen binnen de secretariaten nog meer worden geüniformeerd en dat verdere professionalisering plaatsvindt (meer samenwerking tussen de colleges). De reorganisatie heeft geen gevolgen voor de beroepsbeoefenaren.