Slechts 7,7% van de meldingen bij NZa gaan over de mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de rapportage ‘Aan de slag met meldingen’ uitgebracht. Dit rapport gaat over het 3e kwartaal van 2018 waarin de ontvangen meldingen van de NZa besproken worden.  

De meldingen van het 3e kwartaal gingen voornamelijk over de contractering in de huisartsenzorg, de paramedische zorg en hulpmiddelen. Van alle 391 meldingen gingen er slechts 30 over de mondzorg. Veruit de meeste meldingen (139) betroffen zorgverzekeraars.

Meldingen over de mondzorg
Bij ‘meldingen uitgelicht’ bespreekt de NZa kort een aantal meldingen die dit kwartaal opvielen. Onderstaande gingen over tandartsen:

  • Losgeschoten spalkje
    In de rekening die patiënten meesturen ziet de NZa dat tandartsen verschillende codes gebruiken voor het vastzetten van een losgeschoten spalkje. De juiste code voor het prepareren van een spalkje is F812 (‘Herstel en plaatsen van retentieapparatuur’).
  • Röntgenfoto
    Samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft NZa dit jaar een actie gedaan bij tandartsen. Hierbij onderzochten zij of tandartsen niet teveel röntgenfoto’s maken. “De meeste tandartsen doen dit gelukkig goed. Tandartsen die dit niet deden is verzocht hun werkwijze aan te passen.” volgens de NZa.
  • Eigen fout verbeteren
    “Gelukkig krijgen we ook vaak meldingen van zorgaanbieders die zelf vaststellen dat ze iets niet goed hebben gedaan. Zoals een tandarts die in zijn administratie vond dat hij een bepaalde code te vaak in rekening bracht. Inmiddels was de tandarts al overgegaan tot terugbetaling aan klanten en verzekeraars. We zijn de administratie van de tandarts ter check nog nagelopen, daarin zagen we geen andere bijzonderheden.” volgens de NZa.