Stageovereenkomst of Arbeidsovereenkomst?

Een van onze aangesloten tandartsen belde in september 2016 de juridische ledenservice met de volgende kwestie. De tandarts had een stagiaire-tandartsassistente aangenomen. In plaats van een stageovereenkomst was tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgesteld. Qua inhoud was het voor het overige een reguliere stageovereenkomst: met de opleiding was er een opleidingsovereenkomst, er was een stagevergoeding afgesproken, de werktijden volgden de instructies van de opleiding (schoolvakanties vrij, niet gehele week aan het werk, vrij voor lestijden etc.). De samenwerking beviel dermate goed dat na twee tijdelijke stage/ arbeidsovereenkomsten er een derde overeenkomst voor onbepaalde tijd werd aangeboden. Bij wijze van uitzondering stemde de school van de stagiaire hiermee in.

Overeenkomst niet getekend
Bij de ondertekening van de derde overeenkomst ging het mis. De stagiaire vond dat zij salarisverhoging had verdiend en weigerde de overeenkomst te ondertekenen en te retourneren. Vervolgens stelde de tandarts zich op het standpunt dat de stage/ arbeidsovereenkomst niet tot stand was gekomen. Hij heeft aangeboden om de twee gewerkte dagen te vergoeden en hiermee de zaak af te doen. De stagiaire ging niet akkoord en heeft een advocaat in de arm genomen en vorderde doorbetaling van het salaris voor een aantal maanden. Na zorgvuldige afweging en overleg heeft de tandarts besloten om de zaak voor de kantonrechter te laten komen. Belangrijkste overweging: laat de rechter maar oordelen over deze onrechtvaardige opstelling van de stagiaire.

Toch een arbeidsovereenkomst
De kantonrechter was kort: hoewel het meisje nog op school zat, is er volgens de rechter duidelijk sprake van een arbeidsovereenkomst, en wel voor onbepaalde tijd. De afgesproken vorm van de arbeidsovereenkomst is daarbij bepalend. Het feit dat de stagiaire weigerde de arbeidsovereenkomst in te leveren mocht niet worden opgevat als dat daardoor geen arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. Onder druk van de rechter hebben partijen een regeling moeten treffen. Voor de tandarts in kwestie is de afloop uiterst onbevredigend, maar blijkbaar is dit hoe het soms werkt.

Gebruik een stageovereenkomst voor stagiaires
Het advies aan alle tandartsen/ stagebegeleiders naar aanleiding van deze uitspraak: bedenk heel goed in welke rechtsvorm u de samenwerking met een stagiaire vorm geeft: in beginsel in een stageovereenkomst en niet in een arbeidsovereenkomst! Op de ANT-website staan standaard stageovereenkomsten voor u ter beschikking.

Vragen?
Onze juridische ledenservice helpt u graag met vragen over arbeidsovereenkomsten.

Stageovereenkomst of Arbeidsovereenkomst?