Stappenplan om mondzorg te verbeteren

Om de kwaliteit van de mondzorg op orde te brengen werkten vijftien verpleeghuizen in 2015 en 2016 samen in de Alliantie Mondzorg. In samenwerking met het ministerie van VWS gingen zij aan de slag om de kwaliteit te verbeteren. Deze ervaringen en tips zijn gebundeld in de publicatie ‘Mondzorg op orde’.

De aanleiding hiertoe was de conclusie van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in november 2014 op basis van toezichtbezoeken dat de mondzorg niet aan de gestelde richtlijn voldeed. Ze constateerde bijvoorbeeld dat de mondzorg niet was geborgd in het kwaliteitssysteem of dat het mondzorgbeleid niet schriftelijk was vastgelegd. In een aantal gevallen was mondzorg geen vast onderdeel van het scholingsplan, rapporteerden medewerkers mondzorgproblemen niet in het zorgleefplan van de bewoner, of was de samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde en de tandarts voor verbetering vatbaar.

De 'Mondzorg op orde' beschrijft de stappen die de vijftien verpleeghuizen voor die kwaliteitsverbetering hebben gezet, en biedt andere verpleeghuizen concrete handvatten om dit zelf ook te doen.

Organisatie van mondzorg
In het factsheet wat vorige week gepubliceerd is door IGJ is te zien dat de inzet van een verbeterprogramma zorgt voor betere mondzorg voor kwetsbare ouderen en dat toezicht hierin een ondersteunende rol kan hebben. De richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ kan verpleeghuizen helpen een duidelijke visie op mondzorg te creëren. De richtlijn mondzorg kijkt ook naar de multidisciplinaire samenwerking rondom mondzorg in de verpleeghuiszorg. Hierbij zijn de tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente direct betrokken bij de mondzorg en spelen een coachende rol voor zorgverleners in het geven van mondzorg in de praktijk.

Toetsingskader
Het toetsingskader bestaat uit drie thema’s: de organisatie van de mondzorg, het zorgproces en de deskundigheid en inzet van personeel. Deze thema’s zijn de praktische handvatten voor andere verpleeghuizen die de mondzorg voor hun bewoners willen verbeteren.

4 stappen om het zorgproces te verbeteren

- Breng binnen zes weken na de verpleeghuisopname van een bewoner zijn of haar mondgezondheid in kaart. Controleer ook of je dit doel haalt.
- Leg signalen van mondzorgproblemen vast in het cliëntdossier. Zo weet iedereen in de organisatie wat de stand van zaken is.
- Geef tandartsen en mondhygiënisten toegang tot het cliëntdossier.
- Maak mondzorg een vast onderdeel van het multidisciplinair overleg. Nodig de tandarts of mondhygiënist ook uit bij dit overleg.

Bron: Zorg voor beter