Stop the presses!

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer zich aangesloten in het koor van kritische geluiden over de AMvB taakherschikking.

In een brief in niet mis te verstane bewoordingen roepen de senatoren de minister op de maatregel uit te stellen en nu eerst de bevindingen van het Capaciteitsorgaan af te wachten. Zij vragen zich af of taakherschikking wel het juiste antwoord is op het capaciteitsvraagstuk en zetten vragen bij zowel de onderbouwing van de maatregel als ook het gebrek aan studie op alternatieve scenario's. De ANT is verheugd met deze steun vanuit de Eerste Kamer voor het ANT-standpunt en spreekt ook dank uit aan Prof. Feilzer, decaan van ACTA, die zich recentelijk nog via een brief aan de beide Kamers heeft ingezet om de Kamerleden tot andere en betere gedachten te brengen. Minister Schippers heeft altijd taakherschikking als oplossing van het capaciteitsvraagstuk naar voren geschoven. Minister Bruins deed echter eerder dit jaar verwoede pogingen de twee los te koppelen, kennelijk bezorgd dat de maatregel door de mand zou vallen bij kritische toetsing en bij gebrek aan feitelijke onderbouwing. In dat kader paste ook de taktiek om de AMvB tijdens het zomerreces aan te bieden en het rapport van het capaciteitsorgaan op de langere baan te schuiven in de hoop eerst de AMvB veilig door de Kamers te kunnen loodsen. De recente kritische bevraging vanuit de Kamers is een forse streep door de rekening. Formeel heeft de minister nog steeds de optie de Kamers te negeren, de wet lijkt die mogelijkheid te bieden. Maar of dat politiek wenselijk is met de Provinciale- en Eerste Kamerverkiezingen in aantocht is natuurlijk zeer de vraag.

De ANT is altijd een verklaard tegenstander geweest van onderhandelingen over deze AMvB. Geen compromis over röntgen en anesthesie in de hoop het boren voor te behouden. Als een maatregel niet deugt moet die maatregel gewoon integraal van tafel. Elk compromis brengt de mondzorg alleen maar verder van huis. De recente ontwikkelingen bevestigen onze mening de juiste weg te hebben bewandeld en hiermee de belangen van patiënten en zorgverleners op de enig juiste manier te hebben verdedigd. Zoals eerder gezegd: de minister is nu aan zet!

Lees de brief