Tandartszorg weer onderwerp van debat in de Tweede Kamer

Tijdens de 14e vergadering van de Tweede Kamer, werden deze week vragen over de mondzorg gesteld.

Van den Berg (CDA) benoemde het jarenlange tekort aan tandartsen: “In mijn provincie, Zeeland, werken inmiddels noodgedwongen tandartsen uit Portugal, terwijl onze eigen opleiding voor mondzorg de meest overtekende numerusfixusopleiding van heel Nederland is geworden. Dat klopt simpelweg niet”. Vervolgens vroeg ze of de minister voor de Voorjaarsnota kan laten onderzoeken wat de kosten zijn om de capaciteit bij de tandartsopleidingen uit te breiden. Het is positief te noemen dat het onderwerp dat de ANT in 2016 op de agenda heeft gezet en waar we consequent op zijn blijven hameren, nu ook door regeringspartijen als essentieel onderdeel van toekomstig beleid wordt gezien. Hierdoor wordt het voor de minister steeds lastiger om taakherschikking als oplossing voor alle problemen neer te zetten.

Van Gerven (SP) haalde het programma Radar aan. Radar liet twee weken geleden zien dat veel kankerpatiënten die door behandeling met chemo gebitsproblemen hebben, de mondzorg niet vergoed krijgen. Van Gerven “De column van huisarts Joost Zaat "Solidaire mondzorg is een basisrecht" gaat over patiënt Robbie, die helaas niet in de Miljoenennota voorkomt. Robbie is een lichamelijke pechvogel die van alles mankeert en in de uitkering zit. Maar hij blijft een verstokte optimist en participeert volop, zoals de Miljoenennota wil.

"Robbie moest het ruimen van zijn tandenruïne zelf betalen, maar zijn klappertje — het kunstgebit — kreeg hij wel vergoed. Illustratiever voor de verzekeringschaos kun je het nauwelijks krijgen. Blijkt het woord 'mondzorg' in de hele begroting nu alleen bij de paragraaf over fraudebestrijding te staan. Een gezond gebit en kunnen eten lijken me een basisvoorwaarde voor een beetje participerend leven.

De columnist vraagt in dit artikel of die mondzorg niet weer gewoon in het basispakket kan, of gaat VWS ervan uit dat alle tandartsen frauderen en dat we voor tanden niet solidair hoeven te zijn? Gratis ideetje: al het geld voor e-health naar mondzorg. Van Gerven zou op deze vragen graag een reactie van de minister ontvangen.

Ook Sazias (50PLUS) voegde wat toe over het onderwerp mondzorg. Ze gaf aan dat een slechte gebitshygiëne veel gevolgen heeft en in verband wordt gebracht met andere ernstige ziektes, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Maar zegt ze, de basismondzorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sazias vindt het onbegrijpelijk dat de basisverzekering voor de mondzorg niet wordt vergoed, maar wel de specialistische zorg bij escalatie die daaruit voorkomt. Dat kunnen hele lelijke dingen zijn. Een infectie uit de mond kan bijvoorbeeld op de hartkleppen slaan. En geeft ze aan: ‘Ik hoef u niet te zeggen hoeveel malen duurder een operatie aan het hart is’. Naar schatting is de mondgezondheid bij 300.000 ouderen matig tot slecht. Een van de belangrijkste reden dat ouderen niet naar de tandarts gaan, is een financiële. Ouderen moeten meer gestimuleerd worden om naar de tandarts te gaan en bewust worden van het risico als ze niet gaan. 50PLUS vindt dat basismondzorg gewoon in het basispakket zou moeten zitten. Sazias weet dat de mondzorg in het basispakket 1,2 miljard per jaar kost, maar daarin is dus niet berekend al die specialistische zorg die niet nodig is doordat de gebitshygiëne goed op peil is. Dat moeten we dan ook eerst zeker weten.

Hoewel mondzorg niet als onderwerp op de agenda stond, werd de minister toch weer bestookt met lastige vragen. Dit toont aan dat onze jarenlange inspanningen vruchten beginnen af te werpen en het debat aan het kantelen is. Alle argumenten van de ANT tegen de taakherschikking, zoals geen oplossing voor het capaciteitsprobleem, versnippering van zorg en afbraak van het teamconcept, zitten in middels stevig in de hoofden van de politici. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag.