Tarievenbesluit NZa: ANT heeft gemengde gevoelens

De NZa heeft vandaag de resultaten van het kostenonderzoek gepubliceerd en tegelijkertijd het tarievenbesluit vrijgegeven. De twee meest in het oog springende resultaten zijn het verhogen van het norminkomen (arbeidskostencomponent) naar € 128.000 en een korting op de tarieven van 5,15 procent.

 

ANT: Blij met duidelijkheid voor tandartsen, zorgen over kwaliteit van mondzorg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft gemengde gevoelens over het tarievenbesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de aangekondigde korting van 5,15 procent. De ANT is blij dat er na anderhalf jaar wachten eindelijk duidelijkheid is voor de sector met betrekking tot de tarieven, tegelijkertijd maakt de organisatie zich zorgen over de implantologie tarieven en de mogelijke invloed op de kwaliteit van de mondzorg in zijn algemeen.

“Het wordt voor de patiënt op papier misschien iets goedkoper in de toekomst, maar we moeten oppassen dat de kwaliteit van de mondzorg niet naar de middelmaat gaat doordat we te weinig kunnen investeren. De ANT is van mening dat de tarieven deels te laag zijn en vooral te weinig gedifferentieerd om zorg op maat in een moderne praktijksetting te kunnen voeren. De patiënt wordt hiervan de dupe. Het terugdringen van de mondzorg naar een gemiddelde heeft op termijn gevolgen voor de toegankelijkheid, het maatwerk en het aanbod aan mogelijkheden voor patiënten. Wij blijven daarom principieel strijden voor keuzevrijheid buiten de basisverzekering en daar horen ook vrije tarieven bij. Positief is alvast dat de NZa openstaat om het tariefstelsel zodanig te veranderen dat straks zorg op maat kan worden aangeboden”, reageert Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT.

De mondzorgsector en in het bijzonder tandartsen kunnen de blik weer op de toekomst richten. Lang verkeerde de sector in onzekerheid over de tarieven naar aanleiding van het kostenonderzoek door Deloitte in opdracht van de NZa in de zomer van 2013. Dit onderzoek moest de basis vormen voor nieuwe tarieven, maar werd lange tijd niet openbaar gemaakt. De NZa heeft nu de resultaten van het onderzoek gepubliceerd en tegelijkertijd het tarievenbesluit vrijgegeven. De twee meest in het oog springende resultaten zijn het verhogen van het norminkomen (arbeidskostencomponent) naar circa € 128.000 en een korting op de tarieven van 5,15 procent. De nieuwe tarieven gaan in per 1 juli 2015. Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen de NZa en de belangrijkste belangenbehartigers in de mondzorg, waaronder de ANT.

 

Redelijke uitkomst

“Gezien wat er gedurende het proces op tafel lag, is dit op de implantologie tarieven na een alleszins redelijke uitkomst”, stelt Vaartjes. “Er was in feite geen twijfel mogelijk dat er een korting zou komen. Daar moet je als belangenorganisatie op een gegeven moment realistisch in durven zijn. Natuurlijk kun je wel blijven dromen van geen enkele korting of proberen ijzer met handen te breken. Maar je kunt ook het lid op de neus krijgen. Het is onze taak een inschatting te maken van wat haalbaar zou moeten zijn waarbij je heel zorgvuldig het krachtenveld moet analyseren. Als je dan de indruk hebt dat de NZa over zijn eigen schaduw heen aan het springen is, moet je daarin meegaan en de uitgestoken hand durven schudden. Als voorzitter van de ANT ben ik er vooral trots op dat dit omgebogen is in het belang van de tandartsen. Er is lange tijd sprake geweest van kortingen tot wel 12 of 13 procent. In die zin mag je dus zeggen dat de schade beperkt is gebleven. Bovendien hebben we dit resultaat behaald zonder concessies te hoeven doen via een convenant, zoals bij de huisartsen het geval is en waar dat convenant als een zwaard van Damocles voortdurend boven de markt hangt. Daarnaast gaat de korting pas in per 1 juli 2015 en dat geeft de sector de nodige tijd om zich erop voor te bereiden.”

Implantologie

De ANT is van mening dat de markt voor de dentate implantologie zeker niet is overgewaardeerd. De oorzaak van de hoogte van de korting zal waarschijnlijk verbonden zijn met de meest uitgevoerde behandeling, namelijk de implantologie ten behoeve van de edentate onderkaak. Het zou niet kloppen om de dentate implantologie op dezelfde wijze te korten gezien de benodigde tijdsinspanning, het te nemen risico en de benodigde kwalificaties. Wij zullen ons daarom nog hard maken voor een aanpassing van het J-hoofdstuk per juli 2015.

 

Hoger norminkomen

Bij de nieuwe financiële afspraken heeft de ANT alles gezet op een significante verhoging van het norminkomen. Vaartjes: “Een goed norminkomen is een erkenning van de kwaliteiten, vakbekwaamheid en de inzet van de tandartsen en is een solide bodem onder de toekomstige tarieven. Nog afgezien van het ondernemerschap is onze baan zowel psychisch als fysiek zwaar. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van je patiënten. Als het norminkomen eenmaal vastligt kan het niet willekeurig worden verlaagd. Dat legt in ieder geval een basis onder de toekomstige tarieven en daarmee ook een basis voor de kwaliteit van de tandartszorg in Nederland.”

 

Meer weten?

Klik hier voor interview Jan Willem Vaartjes: “De mondzorg kan weer vooruit”.
Klik hier voor de talkshow ‘Los in de mond’ die volledig gewijd is aan het kostenonderzoek. 
Klik hier voor het nieuwsbericht NZa over de tarieven Mondzorg per 1 juli 2015.

Beluister hier Jan Willem Vaartjes op BNR Nieuwsradio (7nov14)