Toekenning ANT Van Nouhuysbeurs deel I

De ANT Van Nouhuysbeurs is bedoeld voor masterstudenten Tandheelkunde die in het buitenland stage lopen. De ANT vindt het belangrijk dat studenten veel praktijkervaring opdoen tijdens hun studie.

De eerste lichting (stageperiode aug-dec 2014) ontvangers van de ANT Van Nouhuysbeurs 2014-15 zijn:

• Yu Lin Loo, lid Favervuta Amsterdam, gaat stage lopen in New York, USA. Zij gaat onderzoek doen aan de Columbia University naar de daar onlangs ontwikkelde ‘pulse oximeter’ om de vitaliteit van wortelkanalen te testen. Naast het wetenschappelijk onderzoek dat zij er zal verrichten, mag zij meedoen aan het postdoctorale curriculum voor tandheelkundige specialisten in opleiding.

• Laura Voogt, lid Archigenes Groningen, gaat stage lopen in Toronto, Canada. Voor haar stage en master-scriptie gaat zij in samenwerking met Dr. A Kishen van het Department of Endodontics in Toronto het protocol voor diepe cariës evalueren.

En de derde beurs wordt opgehoogd naar €750 en uitgereikt aan drie studenten (ieder €250), die gezamenlijk naar Ecuador afreizen en ieder een aspect van ART-restauratie bij schoolkinderen gaat onderzoeken. 
• Koen Verweij, lid Favervuta Amsterdam, gaat in Ecuador onderzoeken wat de beste behandelmethode van melktanden is op de lange termijn: ART(Atraumatic Restorative Treatment), UCT (Ultraconservative Caries Treatment) of SDF (Silver Diamine Fluoride). 
• Claudia Pen, lid Favervuta Amsterdam, zal naast onderzoek naar ART-restauraties bij kinderen ook preventie- en voorlichtingswerk verrichten in Ecuador. 
• Eunice Blokland, lid Favervuta Amsterdam, richt zich in haar stage op ART-behandelingen bij kinderen en de alternatieve methoden UCT en SDF.

Deze studenten sprongen eruit door hun ambitieuze stageonderzoeken, bevlogenheid en ondernemendheid.
Gefeliciteerd en een goed verblijf & stage gewenst!