Toestemming patiënt niet nodig bij overdracht patiëntendossier praktijkoverdracht

Volgens de AVG wetgeving zou iedere patiënt expliciet toestemming moeten geven bij praktijkoverdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent laten weten dat dit niet langer nodig is.

In de situatie waarbij het wel verplicht was om de patiënt om diens toestemming te vragen ontstond het risico dat een groot deel van de patiënten bij de overdracht van hun dossier naar een andere praktijk of instelling, geen zorgverlener meer zou hebben. Daarnaast zou medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, in zo’n situatie kunnen gaan ‘zweven’. Om deze redenen is besloten dat de gebruikelijke handelswijze – informeren over overdracht en gelegenheid voor bezwaar – in lijn met de privacyregels én het beroepsgeheim.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven het standpunt over de eisen aan de overdracht van het patiëntengegevens bij een praktijkoverdracht binnenkort op haar website te publiceren. Concreet betekent dit voor tandartsen die hun praktijk overdragen dat zij hun patiënten daarover moeten informeren en ze moeten laten weten dat hun dossier aan de opvolger wordt overhandigd, zodat deze in staat is de zorg te continueren. Patiënten moeten wel in staat worden gesteld om hier binnen een redelijke termijn van vier weken na kennisgeving, of zes tot acht weken in de vakantieperiode, bezwaar tegen te kunnen maken. Het is aan te raden om aan te geven dat deze handelswijze volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. Als de bezwaartermijn zonder reactie is verstreken, kunnen de dossiers aan de opvolger worden overgedragen.

Toestemming patiënt niet nodig bij overdracht patiëntendossier praktijkoverdracht