Twee nieuwe bestuursleden voor de ANT

De tandartsen Ravin Raktoe en Richard Suy zijn per 19 juni toegetreden tot het bestuur van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De beide nieuwe bestuursleden zijn vandaag benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de ANT. Ravin Raktoe, tandarts in Arnhem, is benoemd tot secretaris, met onder andere als aandachtsgebieden kwaliteit van de mondzorg en nascholing. Richard Suy, tandarts in Nijmegen, is algemeen bestuurslid en gaat zich onder meer richten op tarieven en belangenbehartiging. Zij vervangen respectievelijk de tandartsen Titia Smulders en Sherif El Boushy, die beiden na een zittingstermijn van respectievelijk vier en 2,5 jaar zijn afgetreden.

Met de twee nieuwe bestuursleden heeft de ANT opnieuw twee ervaren tandartsen aan het bestuur toegevoegd. Beide tandartsen zijn erg gemotiveerd om zich bestuurlijk in te zetten voor de belangenbehartiging van tandartsen.

Ravin Raktoe (1976): “Tandartsen hebben de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen. Krachten van buiten de behandelkamer hebben de relatie tandarts-patiënt geprobeerd te frustreren. Het geeft een goed gevoel om me aan te sluiten en actief te participeren bij een club die zo fanatiek de belangen behartigt van ons beroep en daarmee de rust in de behandelkamer probeert te herstellen.”

Raktoe heeft een algemene praktijk met drie behandelkamers met onder andere een protheticus, preventie-assistent en mondhygiënisten. Daarnaast is hij actief betrokken bij diverse activiteiten voor tandartsen. Zo organiseerde hij twee debatten over de kwaliteit van de mondzorg en is hij oprichter en presentator van de talkshow ‘Los in de mond’.

Richard Suy (1971) omschrijft zichzelf als gepassioneerd tandarts en ondernemer. Hij is praktijkhouder van Mondzorg Oost in Nijmegen, een praktijk met zes tandartsen voor onder andere endodontologie, extreme slijtage, schisis en orthodontie. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de Thuistandarts, een bijzonder samenwerkingsproject met onder andere de ZZG Zorgroep en de Radboud Universiteit. Zijn motivatie om bestuurslid van de ANT te worden haalt hij uit het vak zelf: “Tandarts is meer dan een vak. Voor mij is dit het mooiste beroep dat bestaat. Het is het waard om hier met volle overgave voor op te komen.”

Met ingang van 19 juni is de samenstelling van het ANT-bestuur als volgt:

Voorzitter
De heer J.W. (Jan Willem) Vaartjes, tandarts-implantoloog

Vice-voorzitter/ penningmeester
De heer W.F. (Wilfred) Kniese

Secretaris
De heer R.J. (Ravin) Raktoe, tandarts

Bestuurslid
Mevrouw C. (Christiane) Scheijmans, orthodontist

Bestuurslid
De heer R.H.C. (Richard) Suy, tandarts