Tweede kamer stemt in met Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), die een meldplicht voor zorgaanbieders regelt. Ook werd een wijziging op de wet aangenomen die ervoor zorgt dat niet alleen nieuwe, maar ook bestaande zorgaanbieders zich verplicht moeten melden. De Wtza moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Als ook de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen, zal de Wtza de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen. De Wtza  moet ervoor zorgen dat de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) eerder zicht krijgt op nieuwe toetreders op de zorgmarkt. Het wetsvoorstel kende daarvoor een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, die zich bij het CIBG moeten melden door op een digitaal formulier hun plannen te vermelden Maar de Tweede Kamer heeft die meldplicht uitgebreid door een CDA/GroenLinks-amendement op het voorstel aan te nemen. Dat amendement regelt dat de meldplicht ook zal gelden voor bestaande aanbieders, opdat de IGJ zicht op alle aanbieders heeft. 

De ANT maakt zich zorgen over de zoveelste lastenverzwaring voor de eerste lijn.

Voor meer informatie kunt u deze link bezoeken.