18 % van de tandartsen geeft stopadvies aan rokers

Tandartsen worden in de dagelijkse praktijk regelmatig als eerste geconfronteerd met de ernstige gevolgen van roken: verlies van tanden en kiezen door ernstige tandvleesontstekingen, maar ook verlies van en schade aan implantaten en vergeelde en zwarte tanden.

In het ‘Jaarbericht 2018’ dat onlangs is gepubliceerd gaat het onder andere over het bespreken van (stoppen met) roken door Nederlandse zorgverleners met patiënten. Van de rokers die in de afgelopen 12 maanden een tandarts hebben bezocht (73,7%), ontving 18,0% een stopadvies. De ANT vindt het goed om te zien dat er zoveel tandartsen zijn die actief deze problematiek aankaarten. Zeker omdat dit niet verplicht is.

Afgelopen jaar heeft de ANT zich aangesloten bij de rechtszaak van advocate Benedicte Ficq tegen de tabaksindustrie en zijn wij openlijk tegen de sjoemelsigaret. We willen hiermee als beroepsvereniging, mede namens alle tandartsen in Nederland, een duidelijke boodschap afgeven, namelijk dat het afgelopen moet zijn met de kwalijke invloed van deze gezondheid ondermijnende sector.

Het  ‘Jaarbericht 2018’ geeft een overzicht van de ontwikkelingen rondom drugs, alcohol, tabak, slaap- en kalmeringsmiddelen en de drugsgerelateerde criminaliteit. Het rapport is opgesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WOCD).