Van Gerven stelt vragen over toegankelijkheid mondzorg

Kamerlid Van Gerven (SP) heeft vanmiddag vragen gesteld over het nieuwsbericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’.

Hulporganisatie Dokters van de Wereld is met steun van de Postcode loterij een tandheelkundig tournee gestart voor mensen die zich geen tandartsbezoek kunnen veroorloven. Met de actie en middels haar persbericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’ vraagt Dokters van de Wereld aandacht voor de toegankelijkheid van de mondzorg.

In Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket. Volgens de organisatie is de mondzorg daardoor onbetaalbaar voor honderdduizenden mensen met lage inkomens. Straattandartsen, tandartsopleidingscentra en belangenorganisaties hebben om die reden al verschillende informele netwerken opgezet om mensen in fragiele financiële posities toch van acute tand- en mondzorg te kunnen voorzien. Dokters van de Wereld pleit voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in toegankelijke en betaalbare preventieve en acute mondzorg voor álle kinderen en volwassenen.

Eind vorig jaar gaf de ANT al aan dat om hoge kosten door verwaarlozing van het gebit te vermijden, het zaak is dat het gebit regelmatig wordt gecontroleerd door vakkundige zorgverleners en goed wordt onderhouden. De ANT pleit daarom, net als voorheen, voor een vergoeding in het basispakket voor alle patiënten, waarbij de nadruk moet liggen op preventie en een beperkt aantal essentiële  handelingen.

Bekijk hier de vragen.