Vanaf 1 juli recht op elektronische inzage patiëntendossier

Met ingang van 1 juli 2020 krijgen patiënten recht op elektronische inzage in hun patiëntendossier. Ook hebben zij recht op een elektronisch afschrift ervan. Voor beide zaken – vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) – mogen geen kosten in rekening gebracht worden.

De manier van elektronische inzage en elektronisch afschrift is in de wet niet voorgeschreven. Een mondzorgverlener kan een patiënt bijvoorbeeld op de computer in de praktijk inzage geven in het patiëntendossier. Ook kan het dossier via een beveiligd bestand – door middel van e-mail of een usb-stick – met de patiënt gedeeld worden, of via een online patiëntenportaal.

Wanneer mondzorgpraktijken patiëntengegevens voor andere zorgverleners opvraagbaar maken via een elektronisch uitwisselingssysteem, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), moeten zij rekening houden met een derde recht dat patiënten per 1 juli krijgen: inzage in welke zorgverleners via het elektronische uitwisselingssysteem toegang hebben tot het patiëntendossier. Kortom, de patiënt krijgt inzage in wie gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze wanneer heeft ingezien: de zogeheten ‘logging-gegevens’. Mondzorgverleners hoeven deze gegevens omtrent het gericht sturen en verzenden van een bericht door de ene zorgverlener naar de andere in het kader van een behandeling niet bij te houden. Er wordt bij een dergelijke uitwisseling immers verondersteld dat de patiënt daarvan weet en toestemming heeft gegeven.