Vermelden BIG-nummer op brief en factuur niet langer noodzakelijk

Het voorstel van minister Bruins om zorgverleners hun BIG-nummer verplicht te laten vermelden op onder meer briefpapier en facturen is aangepast na veel kritiek van een aantal beroepsorganisaties, waaronder de ANT. Achterliggende gedachte van dit voorstel is dat het voor patiënten eenvoudiger zou moeten worden om het BIG-nummer van hun zorgverlener te achterhalen.

Het aangepaste voorstel luidt dat wanneer patiënten vragen naar het BIG-nummer, de zorgverleners de patiënten hierover wel dienen te informeren. Tevens moet het BIG-nummer door de zorgverleners vermeld worden bij het gebruik van hun naam op de website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Net als de KNMG vindt de ANT de vermelding in de wachtkamer problematisch. Er zijn veel zorgverleners die op meerdere locaties werken en tevens vinden veel wisselingen plaats. Het vermelden in de wachtkamer zou zodanig moeten kunnen, dat geen hoge (druk)kosten of tijdsinvestering nodig is.

De ANT is tevreden met de andere aanpassingen van het oorspronkelijke voorstel door de minister. Net als een aantal andere beroepsorganisaties, heeft de ANT aangegeven dat vermelding van het BIG-nummer op het briefpapier en de factuur, weinig meerwaarde zou hebben voor de patiënten en slechts zou leiden tot een verdere lastenverzwaring voor zorgverleners.

Internetconsultatie
Het ontwerpbesluit is op dit moment in internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken, kan tot 30 september 2019 zijn ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via bijgaande link: www.internetconsultatie.nl/bignummer.

De minister streeft ernaar om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

BIG-register
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online, openbaar en actueel register. Alleen wie is ingeschreven in het BIG-register mag een beschermde beroepstitel voeren en is bevoegd om de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. De beroepen apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige hebben deze beschermde status.