Vermelding van de kaak vanaf 1 juli verplicht

NZa heeft de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer of de kaak vermeld moet worden gepubliceerd.

Deze lijst met prestatiecodes is ter ondersteuning van wat volgt uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg en de berekening van de eigen bijdrage. 

Momenteel worden in de declaratievoorschriften alleen nog gesteld dat vermelding van het elementnummer in bepaalde situaties verplicht is. Per 2020 is de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer of de kaak vermeld moet worden onderdeel van de Regeling mondzorg. Vanaf 1 juli zullen zorgverzekeraars declaraties gaan afwijzen die niet voldoen aan deze lijst. 

Lijst met prestatiecodes