Verplichte cliëntenraad voor tandartspraktijk met meer dan 25 zorgverleners

Zorginstellingen in de eerstelijn met meer dan 25 betrokken zorgverleners, moeten verplicht een cliëntenraad instellen. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz), die dinsdag 21 mei door de Eerste Kamer werd aangenomen. 

In de praktijk zal slechts een beperkt percentage van de Nederlandse tandartspraktijken te maken krijgen met de verplichting tot een cliëntenraad, vanwege de gestelde grens van het aantal betrokken zorgverleners. ANT zoekt uit wie exact worden bedoeld met 'betrokken zorgverleners', om te achterhalen of dit enkel gaat om personeel in loondienst of ook zzp'ers. 

Gezamenlijke brief
ANT stuurde op 15 mei jongstleden samen met andere beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg nog een gezamenlijke brief in reactie op een internetconsultatie. Daarin riepen ze minister Bruins op om eerstelijnszorgaanbieders uit te zonderen van de verplichting een cliëntenraad te hebben. Omdat eerstelijnszorgverleners zorg leveren dichtbij de patiënten en dit vaak in nauwe afstemming met hen gebeurt, wordt een cliëntenraad overbodig geacht. “Een cliëntenraad zal leiden tot hoge administratieve lasten voor de zorgverlener, hetgeen ten koste gaat van de tijd voor de patiënt,” zo valt te lezen in de brief.

Raad van State
ANT en de andere partijen delen daarmee de visie van de Raad van State, dat het bij de vormgeving van medezeggenschap essentieel is om rekening te houden met de verschillende vormen van zorg en zorgrelaties. “Medezeggenschap en patiëntenparticipatie dienen op informele wijze en daardoor dichtbij de individuele patiënt vormgegeven te worden,” luidt de conclusie wat betreft eerstelijnszorg in de brief.