Versie 3.2 Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

De Leidraad Mondzorg Corona is per 18 juni opnieuw geactualiseerd. Ook het addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen is aangepast. De wijzigingen in beide documenten zijn beperkt. Wat is er gewijzigd?

Wijzigingen versie 3.2 Leidraad Mondzorg Corona

1. De triage is aangepast. De klachten behorende bij een mogelijke COVID-19 infectie zijn verruimd:

Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
EN/OF
(licht) hoesten
EN/OF
Plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping)
EN/OF
Kortademigheid/benauwdheid
EN/OF
Verhoging óf koorts boven de 38 graden.  

2. Een persoon met klachten hoeft niet meer 24 uur te wachten maar kan zich meteen laten testen. Voor alle medewerkers met klachten die getest worden, geldt om thuis te blijven totdat de testuitslag bekend is. Hierbij wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers met of medewerkers zonder koorts. De reden voor deze aanpassing is dat er voldoende testcapaciteit is, er dus snel getest kan worden en de testuitslag snel bekend is, in principe binnen 24 uur. 

3. Indien de medewerker positief test volgt bron- en contactopsporing door de GGD. 

4. Er is informatie toegevoegd over het nieuwe testbeleid voor zorgmedewerkers.

Wijzigingen in Addendum bij LMC versie 3.2

In het Addendum voor mondzorg in instellingen en verpleeghuizen is overbodige tekst verwijderd en gewijzigd met als doel de opbouw overzichtelijker te maken en mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

1. De paragraaf 'Huidige zorgverlening volgens Leidraad Mondzorg Corona (versie 3.0)' is verwijderd. 

2. In de oude versie was het onduidelijk welke zorg er aan patiënten in instellingen geleverd kon worden. Dit is nu explicieter aangegeven door in plaats van 'wenselijkheid zorgverlening' het type zorg waarop het addendum betrekking heeft nadrukkelijker aan te geven. 

3. De triage-uitkomst 'Behandeling conform Leidraad Mondzorg' is verduidelijkt. De triage-uitkomst is nu 'Behandeling conform Leidraad Mondzorg vanaf paragraaf over persoonlijke beschermingsmiddelen'. Dit om de verwarring te voorkomen dat er mogelijk twee keer getriageerd zou moeten worden. De triagevragen uit de flowchart zijn ook in de tekst van het addendum toegevoegd.

Volgende versies Leidraad Mondzorg Corona

In versie 3.2 van de Leidraad Mondzorg Corona zijn de aangekondigde wijzigingen rondom het verlenen van spoedzorg aan (mogelijke) COVID-19 patiënten nog niet meegenomen. Bij een volgende versie van de Leidraad Mondzorg Corona volgt weer bericht.

Leidraad Mondzorg Corona 3.2

Naar de Leidraad Mondzorg Corona