Verzoek aan VWS om ook mondzorg te includeren bij verkenning voorrang coronatest zorgverleners

Op 28 augustus heeft minister De Jonge per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent het corona test- en traceerbeleid. Hierin geeft hij aan te willen verkennen of het testen van alle medewerkers in ziekenhuizen uitvoerbaar is, naar aanleiding van de met algemene stemmen aangenomen motie-Sazias2 over het met voorrang testen van zorgpersoneel. De KNMT, ANT, NVM-Mondhygiënisten en ONT, samen verenigd in de Mondzorgalliantie, zien dit als een goede ontwikkeling en zouden hierbij graag uw aandacht vragen voor de mondzorg.

De Mondzorgalliantie heeft de afgelopen weken diverse meldingen ontvangen van mondzorgverleners die lang moeten wachten op een coronatest. Uit recente cijfers van ons eigen Meldpunt Mondzorg Corona blijkt dat mondzorgverleners gemiddeld 4 dagen niet kunnen werken in het huidige testbeleid, met uitschieters daar boven. Voor deze periode hebben deze mondzorgverleners alle zorg afgezegd. Voor de patiënt heeft dit verschillende nadelige gevolgen.

Bron: Brief VWS mondzorgalliantie-testbeleid