Verzoek tot uitstel inwerkingtreding BIG-nummer

Verschillende beroepsorganisaties in de zorg, waaronder de ANT, verbazen zich over het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan de wijzigingen in de Wet BIG.

Door de wetswijziging zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Verschillende beroepsorganisaties in de zorg, waaronder de ANT, zijn het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan deze eis. De AMvB is momenteel nog niet getekend of gepubliceerd. Voor nu is er daardoor onvoldoende duidelijkheid wat er van een beroepsbeoefenaar wordt verlangd. Ook is de tijd waarin dit gedaan moet worden niet voor iedere zorgverlener realistisch. Zij kunnen in sommige gevallen afhankelijk zijn van externe partijen waarmee wordt samengewerkt, zoals softwareleveranciers. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd.

Verschillende beroepsorganisaties overwegen daarom om in samenwerking met elkaar actie te ondernemen om de inwerkingtreding van de AMvB uit te stellen.